Instalacje elektryczne

NADZORY INWESTORSKIE

  • HOME »
  • NADZORY INWESTORSKIE

Posiadamy uprawnienia i wiedzę by pełnić funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zarówno w procesach budowlanych związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych jak i teletechnicznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) jednym z uczestników procesu budowlanego. Zgodnie z art. 18 ust.2. ustawy Prawo Budowlane Inwestor ma prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie prezentował jego interesy podczas procesu budowlanego. Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego regulują odpowiednio art. 25 i art. 26 Prawa Budowlanego.
Istnieją obiekty budowlane, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Rodzaj takich obiektów został wyszczególniony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554). Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego może nałożyć na inwestora organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę.
Korzyści jakie wynikają z zatrudnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

  • reprezentuje on interesy inwestora,
  • pełni funkcję doradcy podczas budowy,
  • odpowiada za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • pozwala unikać błędów na budowie,
  • może wydawać polecenia kierownikowi budowy/robót,
  • kontroluje jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy.

KONTAKT

Elt-Pro
Tomasz Zdziarski
ul. Laskowska 45
05-430 Celestynów
k. Warszawy

dr inż. Tomasz Zdziarski
tel. kom.:
+48 533 289 731

e-mail:
biuro@elt-pro.pl

PAGETOP
Copyright © Elt-Pro All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.