Instalacje elektryczne

UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

 • HOME »
 • UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

Posiadamy szereg uprawnień, certyfikatów, zaświadczeń itp. niezbędnych (albo wskazanych) by kompleksowo, zgodnie z przepisami i profesjonalnie świadczyć nasze usługi.
Oto niektóre z nich:

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI, bez ograniczeń z uwzględnieniem pkt. 10 zezwalającego na wykonywanie pomiarów
 • świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku DOZORU, bez ograniczeń z uwzględnieniem pkt. 10 zezwalającego na wykonywanie pomiarów
 • licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia
 • Certyfikat kwalifikacji KNP 18/275/2012 w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU wydany przez CNBOP-PIB w Józefowie k/ Warszawy
 • Certyfikat kursu AutoCAD wydanego przez AUTODESK
 • Certyfikat Audytora Energetycznego wydany przez Agencję Poszanowania Energii
 • Certyfikat „Integracja systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS (Home/Building Management Systwems)”
 • Certyfikat ukończenia szkolenia projektowego Systemy Sygnalizacji Pożaru Esser 8000/IQ8Control (projektowanie, budowa i komponenty) – przeprowadzony przez Firmę Honeywell Life Safety Austria GmbH Sp. z o.o.
 • Certyfikat „Distance Learning Course: „Design, Operation and Monitoring of Hybrid Power Systems for Designers od Power Systems””
 • Szkolenie nt.: „Vademecum oświetlenia” zorganizowane przez MOIIB
 • Szkolenie nt.: „Dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych” zorganizowane przez MOIIB
 • Szkolenie nt.: „Wykonanie audytu energetycznego za pomocą programu ArCADia TERMO PRO – warsztaty” zorganizowane przez MOIIB
 • Szkolenie nt.: „Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym” zorganizowane przez MOIIB
 • Szkolenie nt.: „Kierownik budowy lub robót budowlanych w procesie budowlanym” zorganizowane przez MOIIB

KONTAKT

Elt-Pro
Tomasz Zdziarski
ul. Laskowska 45
05-430 Celestynów
k. Warszawy

dr inż. Tomasz Zdziarski
tel. kom.:
+48 533 289 731

e-mail:
biuro@elt-pro.pl

PAGETOP
Copyright © Elt-Pro All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.