Instalacje elektryczne

POMIARY ELEKTRYCZNE

 • HOME »
 • POMIARY ELEKTRYCZNE

Posiadamy niezbędne oprzyrządowanie i uprawnienia (również do opiniowania protokołów pomiarowych) by wykonywać praktycznie każdy rodzaj pomiarów elektrycznych.

Wykonujemy pomiary:

  Standardowe:
 • badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar rezystancji izolacji
 • pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
 • pomiary dotyczące ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
 • pomiary dotyczące ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej
 • pomiary instalacji/urządzeń piorunochronnych
 • pomiary oświetlenia elektrycznego
  Zaawansowane:
 • badania i pomiary baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej
 • badania i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych typu AC, A, B
 • pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiar współczynnika zawartości harmonicznych THD napięć i prądów fazowych
 • pomiary elektronarzędzi
 • pomiary natężenia pola elektrycznego
 • pomiary natężęnia pola magnetycznego
 • pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg
 • pomiary z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
 • rejestracja i analiza parametrów jakościowych energii sieci jedno i trójfazowej

KONTAKT

Elt-Pro
Tomasz Zdziarski
ul. Laskowska 45
05-430 Celestynów
k. Warszawy

dr inż. Tomasz Zdziarski
tel. kom.:
+48 533 289 731

e-mail:
biuro@elt-pro.pl

PAGETOP
Copyright © Elt-Pro All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.