Instalacje elektryczne

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

  • HOME »
  • ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Od 1 stycznia 2009 na mocy Dyrektywy (2002/91/CE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków wszystkie nowooddawane do użytku budynki oraz budynki i lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi podlegają certyfikacji. Certyfikat taki zawiera informacje o ilości energii (wskaźnik EP wyrażony w kWh/m2/rok) aktualnie zużywanej lub wyliczonej na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku, które może obejmować ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, chłodzenie, wentylację i oświetlenie. Świadectwo ważne jest 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat.

Obowiązek dostarczenia certyfikatu w przypadku nowych budynków leży po stronie inwestora, w przypadku sprzedaży lub wynajmu po stronie sprzedającego (wynajmującego). Dla budynków, które są oddawane do użytkowania dokument taki składa się wraz z wnioskiem o odbiór robót budowlanych i otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie do odpowiedniej jednostki nadzoru budowlanego. Przy sprzedaży i wynajmie – dołącza się go do dokumentacji do aktu notarialnego sprzedaży lub przedstawia do wglądu w przypadku najmu.

Spełniając wymogi przepisów co do uprawnień niezbędnych do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie takiego świadectwa dla Państwa obiektu budowlanego.

Warto wiedzieć również jakich budynków obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie dotyczy:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok),
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

KONTAKT

Elt-Pro
Tomasz Zdziarski
ul. Laskowska 45
05-430 Celestynów
k. Warszawy

dr inż. Tomasz Zdziarski
tel. kom.:
+48 533 289 731

e-mail:
biuro@elt-pro.pl

PAGETOP
Copyright © Elt-Pro All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.